Verhuurvoorwaarden AZAutoverhuur

Download hier onze verhuurvoorwaarden: huurvoorwaarden AZ Autoverhuur

Verhuurvoorwaarden

Verzekering

Alle auto’s van AZ Autoverhuur zijn allrisk verzekerd. Voor alle klassen, met uitzondering van de J en

de K klasse, bedraagt het eigen risico €. 750,- per gebeurtenis. Voor €. 7,50 per dag (met een max. van

€. 30,00 per huurperiode) kan het eigen risico worden teruggebracht tot €. 500,00. Voor de klasse J en K bedraagt het eigen risico €. 1.500,00 per gebeurtenis. Kan voor €. 12,50 per dag (met een max. van

€. 50,00 per huurperiode) verlaagt worden naar €. 750,00. Voor de personen beneden de leeftijd van

24 jaar geldt altijd een eigen risico van €. 750,00 of anders overeengekomen. In geval van bovenhoofdse schade aan een bestelauto (klasse J en K) geldt altijd een eigen risico van €. 1.500,00. Onder bovenhoofdse schade wordt verstaan alle schade aan de bovenzijde van de auto tot 75 cm onder de dakrand. 

Is er sprake van diefstal, inbraak of schade en weet u niet wie de tegenpartij is, doe dan direct aangifte bij de politie. Stuur altijd het politierapport en een ingevuld schadeformulier per ommegaande naar de verhuurder. Heeft de bestuurder tijdens een schadegebeurtenis alcohol, een bedwelmende of opwekkende stof gebruikt en kan hij of zij niet in staat worden geacht de auto naar behoren te besturen, dan is de bestuurder aansprakelijk voor het totale schadebedrag. De algemene verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing en liggen ter inzage bij AZ Autoverhuur.

Borgstelling

Als u de huurauto ophaalt, betaalt u vooraf de ingeschatte huursom met een minimum van €. 250,00. Voor klasse C t/m E is de borgsom minimaal €. 350,00. U betaalt de borgsom bij voorkeur met de pinpas of indien is overeengekomen contant (of op factuur als dit wordt overeengekomen). De bestuurd(st)er van een huurauto dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Legitimatie

Door de aangescherpte eisen van onze verzekeringsmaatschappij verzoeken wij u ons toestemming te geven om zowel van het rijbewijs als paspoort of ID bewijs een kopie te laten maken.

Auto schoon retourneren

Huurder is gehouden de auto schoon terug te brengen. Bij het niet nakomen van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van €. 90,00 incl. BTW.

Roken in één van onze huurauto’s is niet toegestaan (wij berekenen in de eindafrekening schoonmaakkosten door van €. 90,00 inclusief btw).

Betaling

Na inlevering van de auto wordt de huurnota (afrekening) opgemaakt en verrekend met de borg.

 

Contact ons

AZ Autoverhuur Sneek

info@azautoverhuur.nl

+31 (0515) - 82 00 04

Wolkammersstraat 14-B
8601 VB  Sneek

AZ Autoverhuur Emmeloord

info@azautoverhuur.nl

+31 (0527) - 50 24 00

Ondernemersweg 29
8304 BH  EMMELOORD

KVK – 01072661
BANK – NL64 SNSB 0945 7767 48
t.n.v. MSB Automotive
BTW – NL8041.02.909.B02