Overgangsregeling Zero-Emissiezones: Vrijstellingen en ontheffingen voor bestel- en vrachtwagens tot 2030

Vanaf januari 2025 dienen bestel- en vrachtwagens binnen een zero-emissiezone uitstootvrij te zijn. Echter, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft, geldend tot 2030, een overgangsregeling opgesteld waarin bepaalde voertuigen vrijgesteld zijn of voor een ontheffing in aanmerking komen.

Vrijstellingen zijn automatisch van toepassing, gebaseerd op het voertuigkenteken, en omvatten onder meer oldtimers (40 jaar of ouder) en bepaalde rolstoeltoegankelijke voertuigen. Bijzondere aangepaste voertuigen in verband met een handicap komen mogelijk ook in aanmerking voor een ontheffing. Vrachtwagens met een ouderdom van 40 jaar of specifieke carrosseriecodes zijn eveneens vrijgesteld, mits ze jonger dan 13 jaar zijn.

Ontheffingen zijn beschikbaar voor voertuigen die niet vrijgesteld zijn. Deze kunnen variëren van 12 dagontheffingen per voertuig, per gemeente, per kalenderjaar, tot ontheffingen op basis van lange levertijden, bijzondere financiële omstandigheden, hardheidsclausule, of het ontbreken van emissievrije alternatieven (enkel voor vrachtwagens).

Specifieke aandacht gaat uit naar particulieren met een bestelauto voor privégebruik en plug-in hybride vrachtwagens, waarvoor speciale ontheffingen worden overwogen. Ook bepaalde bijzondere vrachtwagens kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing tot ze de leeftijd van 13 jaar bereiken.

Het Ministerie werkt aan een digitaal Centraal Loket Ontheffingen voor ZE-zones om het aanvragen van een ontheffing te vereenvoudigen. De verwachting is dat dit eind 2024 operationeel is.

Contact ons

AZ Autoverhuur Sneek

info@azautoverhuur.nl

+31 (0515) - 82 00 04

Wolkammersstraat 14-B
8601 VB  Sneek

AZ Autoverhuur Emmeloord

info@azautoverhuur.nl

+31 (0527) - 50 24 00

Ondernemersweg 29
8304 BH  EMMELOORD

KVK – 01072661
BANK – NL64 SNSB 0945 7767 48
t.n.v. MSB Automotive
BTW – NL8041.02.909.B02