Kabinet wil automobilisten vanaf 2030 laten betalen voor elke gereden kilometer, ook in buitenland

Het kabinet is van plan vanaf 2030 automobilisten te laten betalen voor elke gereden kilometer, waarbij ook de kilometers mee zullen tellen die in het buitenland worden gereden. De ministerraad zal dit morgen op hoofdlijnen gaan bespreken, zo is door diverse bronnen bevestigd nadat De Telegraaf hierover berichtte.

Gebruikers van fossiele en elektrische auto’s zouden op die manier gaan meebetalen aan het weggebruik. Vooral voor elektrische autobezitters is dit nadelig, aangezien zij nu voordelig uit zijn doordat ze niet meebetalen aan de accijns op benzine en diesel en voorlopig nog geen wegenbelasting betalen. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan de uitvoering van de maatregel, bijvoorbeeld wie de gereden kilometers bij gaat houden en hoe.

Om dit bij te houden zou het volgens bronnen het meest logisch zijn hiervoor de kilometerstand tijdens de APK (Algemene Periodieke Keuring) te gebruiken. Nieuwe auto’s komen daar echter pas na 4 jaar voor en daarna pas om het jaar. Voor hen zou dus eerder de kilometerstand vastgelegd moeten worden, als voorkomen moet worden dat men ineens een grote som geld moet betalen. Andere manieren zouden bijvoorbeeld een kastje in de auto of met een smartphone de kilometers bijhouden zijn, maar dit is wellicht privacygevoelig.

Volgens diezelfde bronnen zou er geen onderscheid komen tussen de spitsuren en de minder drukke momenten of tussen snelwegen en andere wegen. Alle andere plannen rondom rekeningrijden of kilometerheffing in de spits zijn tot nog toe afgeketst, dus het is nog afwachten of dit plan wel daadwerkelijk doorgang zal gaan vinden. In het coalitieakkoord werd echter ook al een plan beschreven van Betalen naar gebruik voor alle automobiliteit, dat in 2030 ingevoerd zou moeten worden maar wel al eerder voorbereid zou worden.

Contact ons

AZ Autoverhuur Sneek

info@azautoverhuur.nl

+31 (0515) - 82 00 04

Wolkammersstraat 14-B
8601 VB  Sneek

AZ Autoverhuur Emmeloord

info@azautoverhuur.nl

+31 (0527) - 50 24 00

Ondernemersweg 29
8304 BH  EMMELOORD

KVK – 01072661
BANK – NL64 SNSB 0945 7767 48
t.n.v. MSB Automotive
BTW – NL8041.02.909.B02